Viktiga information om hur du/vi hanterar lösenord

  1. Alla lösenord sparas med envägskryptering (hash-funktion) i databasen, dvs finns ingen sätt att återskapa lösenordet till ursprunglig form. Självklart är varje lösenordet även saltat med en unik salt-nyckel innan krypteringen.
  2. Vi har inga möjligheter att läsa av ert befintliga lösenord. Vid en förfrågan till oss om lösenordet skickar vi ett e-postmeddelande med en länk till en sida där du kan byta till något annat lösenord.
  3. Vi kommer ALDRIG ATT FRÅGA efter ert lösenord via e-post/SMS/m.m.
  4. Välj aldrig ett lösenord som kan kopplas till dig på något sätt som t.ex namn och nummer.
  5. För att skapa ett starkt lösenord bör det innehålla en blandning av både stora, små bokstäver, siffror samt specialtecken.
  6. Testa ditt lösenord på Testa lösenord.
  7. Se ditt lösenord som en värdehandling, dvs lämna aldrig ut lösenordet till någon annan.
  8. Använd inte samma lösenord på alla dina inloggningar utan skapa helst unika för varje inloggning du har på nätet.
  9. Använd ett långt lösenord, ju längre desto bättre.
  10. Kom ihåg att byta lösenord då och då. Det ökar din och andras säkerhet.
Till köhanteringens startsida