Integritetspolicy

Detta integritetspolicy (personuppgiftspolicy) gäller från och med den 11 april 2021 och ersätter alla tidigare gällande villkor avseende tjänsten.

På Injosoft AB ("Injosoft", "vi", "oss") är vi engagerade i att skydda din information och respektera din integritetsrättigheter. Syftet med denna sida är att förklara hur vi kan samla in och använda information om dig genom dina interaktioner med oss, inklusive användning av denna webbplats och annan programvara som utvecklats av oss. All användning av sådan information är styrs av principerna och praxis som anges i denna policy. Denna integritetspolicy bör läsas tillsammans med våra användarvillkor och vår cookiepolicy

Vi respekterar din integritet och tolererar INTE skräppost och kommer ALDRIG att sälja, hyra, hyra ut eller ge bort din information (namn, adress, e-post etc.) till tredje part än till den som du har givit ditt samtycke när du ställde dig i kö. Vi kommer inte skicka oönskad e-post till dig.

Läs denna integritetspolicy noggrant. Du får inte använda denna webbplats eller våra tjänster om du gör det accepterar inte denna integritetspolicy eller våra användarvillkor.
 1. Allmänt
  Denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") anger hur vi, Injosoft AB, behandlar personuppgifter lämnade till och insamlade av oss genom registrering av konto ("Konto") på kohantering.se ("Webbplatsen") och genom användning av tjänsten ("Tjänsten"). Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Var god läs detta noggrant innan du går vidare.

  Injosoft AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

 2. Hur behandlar vi dina personuppgifter?
  Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Injosoft AB personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.
 3. Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

  Vilka personuppgifter som samlas in beror på varje enskild Kund. Dessa Kunder har godkänt att dem får samla in dessa uppgifter för sin verksamhet. Men "namn" och "e-postadress" samlas alltid in vid en registrering av köplats, då dessa behövs för att kunna hantera köplatsen.

  Tjänsten inhämtar aldrig andra personuppgifter än de som Kunden eller de personer som ställer sig i kön själv lämnar i Tjänsten och alltid själv kan tillgå och ändra i Tjänsten.

 4. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
  Injosoft vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet och våra databaser är skyddade av brandväggar och intrångslarm. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering, vidarutveckling av Tjänsten eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras endast på svenska maskiner i en säker miljö. Information om dig behandlas alltid konfidentiellt och visas aldrig för personer eller arbetsgivare utanför Injosoft utan ditt tillstånd.
 5. Var lagrar vi dina personuppgifter?
  Informationen lagras endast på svenska serverar.
 6. Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  Vi delar endast dina personuppgifter med den som köplatsen gäller. Inga andra parter får tillgång till dina uppgifter med undantag till detta görs om Kunden har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.
 7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Webbplatsen kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Vid raderingen av en köplats försvinner all information om personen. Man kan när som helst via Webbplatsen raderas sin information.

  Om en kund avslutar sin kö, raderas alla köplatser och all information som är kopplade till dessa.

 8. Vad har du för rättigheter enligt GDPR?
  • Rätt till tillgång - Du kan när som helst få tillgång till dina personuppgifter. Detta sker genom länken "Min köplats".
  • Rätt till rättelse - Du kan när som helst rätta dina personuppgifter. Detta sker genom länken "Min köplats".
  • Rätt till radering - Du kan när som helst radera dina personuppgifter. Detta sker genom länken "Min köplats".
  • Rätt till begränsning - Du har i vissa fall möjlighet att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, bl.a. under den tid vi utreder huruvida dina uppgifter är korrekta eller utreder en invändning från dig.
  • Rätt att invända - Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av en intresseavvägning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
  • Rätt till dataportabilitet - Du har i visa fall rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Köhanteringen i ett strukturerat och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Återkallelse av samtycke - Om behandling av dina personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Detta sker genom länken "Min köplats".
  • Rätt att invända mot direkt marknadsföring - Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Vi använder inte dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.
  • Rätt att lämna in klagomål - Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till Datainspektionen.
 9. Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

  Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

  Om en personuppgiftsincident uppkommer är vi skyldiga att anmäla det till Datainspektionen. En incident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter.

  Det kan också vara fråga om en personuppgiftsincident ifall händelsen leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna. Incidenten ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från det den upptäcktes.

 10. Använder vi oss av cookies?
  Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Läs mer om vår cookie policy här.
 11. Samtycke
  Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.
 12. Ändringar av Integritetspolicy
  Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida.